پای صحبت‌های جناب رضا محمودی درباره‌ی تعامل و ارتباط با ناشنوایان و خاطراتی از جناب جبار باغچه‌بان، ثمینه باغچه‌بان و پروانه باغچه‌بان ...