اومدیم موزه ایرانک چون متوجه شدیم بخشی از این موزه به جناب باغچه‌بان اختصاص داده شده است. ما خیلی دوست داشتیم از مدرسه ناشنوایان یوسف‌آباد و البته اتاق‌موزه آقای باغچه‌بان بازدید داشته باشیم و گزارش تهیه کنیم؛ اما به دلیل ضوابط اداری و... ممکن نشد. اما حالا که اینجاییم از بازدیدمون خیلی خیلی راضی هستیم و پیشنهاد می‌کنیم حتما از این موزه جذاب دیدن کنید.