چون که با کودک سر و کارت فِتاد                هم زبان کودکی باید گشاد

 به‌بهانه‌ی اپیزود جناب باغچه‌بان، نیک‌آوا گپ و گفتی شیرین و پربار با جناب غریب‌پور نازنین داشت که بخش اهم آن را می‌بینید.