صحبت‌های کاوه فرهادی عضو هیئت علمی دانشگاه و فرزند استاد مرتضی فرهادی درباره‌ی کتاب‌های ارزشمند پدرشان مرتضی فرهادی را مشاهده می‌کنید.

ترجمه‌ی عملی یاریگری در فرهنگ ایران از دیرباز در جریان بوده و با تلاش‌های سالیان دراز و کوشش‌های مدامِ مرتضی فرهادی با توجه به کمرنگ شدن آن؛ ثبت و در متون، فناناپذیر و جاویدان شد.