بهشتِ زمینی؛ اولین پشتیبان اپیزود شیخ مهدی مظاهری است. اپیزود هفدهم پادکست نیک‌آوا با موضوع شیخ مهدی مظاهری را می‌توانید در فصل دوم نیک‌آوا گوش دهید.

این پشتیبان از زبان دختر ایشان با موضوع  تاثیر سبک زندگی شیخ مهدی مظاهری بر اطرافیان است.