مطالبه گری محیط زیستی چیست؟ درباره آن چه می دانید؟ چند دقیقه وقتتون رو به ما بدبن تا براتون توضیح بدیم...