با ایرج طهماسب بیشتر آشنا شویم.

 ایرج طهماسب، چهره معروف و محبوبی که در حوزه نویسندگی و کارگردانی درخشان ظاهر شده است. او با خلق شخصیت پسرخاله، کودکان را به سمت و سویی سوق داده که اصل و دلیل چرخه محبت بین انسان های جامعه است... نیک بودن، نیکی کردن، نیک خواهی...