عبید زاکانی، یکی از درخشان ترین چهره‌های ذوق و ادب ایران، منتقدی بزرگ و تیزبین است که از هجو و طنز به عنوان حربه‌ای برای مبارزه با نابهنجاری‌های اجتماعی و... استفاده می‌کند.