در دهمین قسمت پادکست نیک‌آوا با موضوع «فخرالدوله» با ما همراه باشید.

همان شب فرزندانمان را به منزل یکی از مستخدمین‌مان، که در نزدیک منزلمان بود،فرستادیم تا اگر به منزل ما حمله شد، آن‌ها آنجا نباشند. فردای آن روز نیز، پیش ازآنکه اعلامیه‌ی حکومت نظامی به درو دیوار شهر چسبانده شود، کل خانواده تهران را ترک کردیم.

کاور: مهدی شاهپوری | تدوین: عباس محمدی | موسیقی: پاشا یثربی

مصاحبه با دکتر منصوره اتحادیه، دکتر الهام ملک زاده، استاد بهمن بیانی، دکتر امید اخوی، اريالای مهدی یساولی،خانم نیلوفر کسری و خانم فاطمه ابراهیمیمنابع: کتاب فخرالوله آنلاین، مقالات؛ واکاوی وصیت نامه اشرف الملوک امینی (فخرالدوله)، اشرف الملوک امینی (فخرالدوله)،استمرار قدرت شاهزاده قاجاری تا دوره پهلوی،بانو فخرالوله واسطه بین قاجار و پهلوی،فخرالدوله واقعیت یا افسانه، بانو فخرالوله و مساله لشت نشا،به مناسبت چهلمین روز وفات مرحومه مغفوره خانم فخرالدوله

پژوهش و گردآوری متن و همچنین خوانش آن: مجید غلامی | انسیه افغان