در ادامه مسیر اپیزود زنان و نیکوکاری، معرفی شخصیت این قسمت را به خانم شرمین نادری اختصاص دادیم. نویسنده‌ای که خانه دومش سیستان و بلوچستان است؛ چرا که مدتیست که تمام تلاشش را در جهت راه اندازی و تجهیز کتابخانه برای کودکان آن منطقه به کار گرفته است.