فکر می‌کنیم جریان نگرش و اعتقاد درونی جناب مجتهدی به قدری هنوز قوی و زنده است که هربار حرف از ایشون میشه ناگزیر نمیشه به مدرسه و آموزش و دانش‌آموز بسط پیدا نکنه. 

از اونجا که در اپیزود اصلی به خاطر پیوستگی و درهم تنیدگی زندگی کاری جناب مجتهدی با دبیرستان البرز، از البرز و تاریخچه و ساختمانش تا حدودی گفتیم، به این فکر کردیم که یکی از برنامه‌های تصویریمون رو به جایی که هیچ ربطی به مدرسه و آموزش و پرورش نداره اما پر از خاطرات دانش آموزان اختصاص بدیم. شاید بتونیم کلی خاطره رو برای خیلی‌ها زنده کنیم.