«ملاقات با ماه» چهاردهمین داستان کوتاه صوتی نیک‌آوا است.

ناداستان: انسیه افغان

 با اجرای: فریماه آشوری