به پاس احترام به توجه جناب ایرج افشار برای حفظ و زنده‌ نگه‌داشتن زبان و فرهنگ و رسوم اقوام ایرانی برآن شدیم داستان صوتی این اپیزود را با همکاری پادکستوک که به تازگی شروع به فعالیت کرده انجام بدیم.امیدواریم از لهجه‌ی شیرین یزدی و داستان جذاب جناب احمد زارع لذت ببرید.