برای دیدار با دخت مظفر راهی شهر ری شدیم‌. قبل‌تر وصیت کرده بود در کربلا دفن شود اما بعد خواست که در کنار مزار پسرش آرام بگیرد.