«فتح شیب‌های سازندگی» سیزدهمین داستان کوتاه صوتی نیک‌آوا است.


نگارش: انسیه افغان
اجرا و طراح کاور: مهدی شاهپوری