در داستان کوتاه صوتی شانزدهم با  نام ماه آب از اپیزود امام موسی صدر همراه نیک‌آوا باشید.

نویسنده: حبیبه جعفریان اجرا: انسیه افغان طراح کاور: مهدی شاهپوری