در خرداد سال 1354 در مسجد عاملیه بیروت به اعتصاب غذا نشست، و به پشتوانه مشروعیت منحصر به فرد و مقبولیت وسیع خود در میان تمامی‌ طوایف، آرامش را به لبنان بازگردانید.

پژوهش و گردآوری متن و همچنین خوانش آن: مجید غلامی | انسیه افغان

کاور: مهدی شاهپوری | تدوین: سارا ذاکری | موسیقی: پاشا یثربی

منابع: کتاب ادیان در خدمت انسان| لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید دکتر مصطفی چمران| سیره و سرگذشت امام موسی صدر | حدیث روزگار | نای و نی | هفت روایت خصوصی