«یا مرگ یا پزشکی» هشتمین داستان کوتاه صوتی نیک‌آوا است.

 این داستان بر اساس سرگذشت و زندگی واقعی دکتر ابوالقاسم بختیار، اولین پزشک متخصص جراح ایران است.