زندگی هیچ‌گاه تمام نمی‌شود هر چند مسیر هموار نباشد....