مادرِ مهربانِ بزهکاران:

داستانِ زندگی و خدماتِ نیکِ دکتر تاج زمان دانش

در اپیزود نوزدهم پادکست نیک‌ آوا، به سراغ بانویی نیکوکار و تاثیرگذار رفتیم که به "مادر بزهکاران ایران" مشهور است: دکتر تاج زمان دانش. ایشان که در ابتدا به دنبال تعلیم و آموزش بود، در مسیری قرار گرفت که منجر به خدمات ارزنده‌ای در زمینه حقوق زنان، به خصوص زنان زندانی شد.


کاور: مهدی شاهپوری | موسیقی: پاشا یثربی

منابع: کتاب زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر تاج زمان دانش

پژوهش و گردآوری متن و خوانش آن: مجید غلامی | انسیه افغان