درباره کارآفرینی اجتماعی چی می‌دونین؟ تقریبا تمامی مشخصه‌های لازم برای کارآفرینی در کارآفرینی اجتماعی هم وجود داره؛ ولی در کارآفرینی اجتماعی، شناسایی، درک و حل مسائل جامعه از اهمیت بیشتری برخوردارد.