دو ساله از کرونا می گذزه اما درباره اون چی می دونیم؟ 

این مستند اطلاعات جالب و مفیدی درباره این ویروس چند چهره براتون به همراه داره حتما تا انتها ببینید..

قسمت دوم مستند گزارش کرونا را نیز در قسمت پشتیبان‌های اپیزود چهارم می‌توانید مشاهده کنید.